PDA

View Full Version : [หนังสือการ์ตูน]-[ญี่ปุ่น]-ข้าชื่อโคทาโร่ภาคแรกเล่ม1-17Duckload.us
12-31-2011, 03:18 PM
http://uppic.us/in/196255495220.jpg

เฉพาะเล่มที่16เป็นภาษาอังกฤษเพราะผมไม่มีหนังสือนอก นั้นเป็นไทยทั้งหมด
ข้อตกลงก่อนโหลด
1.ห้ามบ่นเรื่องไฟล์ใหญ๋
2.ขอบหนังสือไม่ได้cropเพื่อความรวดเร็วในการอัพ
3.ขอบกลางอ่านยากซักนิดเบลอตรงกลางหน่อยเพราะหนังสือ หนาแหกได้เท่านี้เต็มที่แล้ว
4.เล่มที่16เป็นภาษาอังกฤษเล่มเดียวที่เหลือ1-59ผมมีครบทุกเล่ม

http://www.filecondo.com/dl.php?f=R568091rGn9L