จะพาเดินทางไปยังหมู่เกาะซุนดาในอินโดนีเซีย ที่ยังมีอารยธรรมที่เก่าแก่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ เราจะไปชมเรื่องราวของ "โทมัส" ที่กำลังเตรียมพิธี "ทาริก บาตู" หรือการสร้างสุสานหินสำหรับชีวิตหลังความตายของเขาแล ะครอบครัว
ไปดูวิถีชีวิตของ "มาเด" ชาวประมงบนเกาะบาหลี ลูกหลานของนักเดินเรือยุคโบราณ ที่ยังออกไปจับปลาโดยใช้เรือ "จูกุง" ที่เก่าแก่ของอินโดนีเซีย และตามไปดู "อาลา" ช่างภาพสัตว์ ที่กลายเป็นหนึ่งในผู้ปกป้องแรดชวาที่ใกล้จะสูญพันธุ ์
http://www.filecondo.com/dl.php?f=718c7c1DFq1Y