21 เอม่อน (ญี่ปุ่น: 21エ モ ン Nijuichi emon) เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นผลงานของ ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ แนว SF ซึ่งจัดทำทั้งรูปแบบ หนังสือการ์ตูน และ ภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21
21 เอม่อน เป็นทายาทรุ่นที่ 21 ลูกเจ้าของโรงแรมยุคอวกาศ ซึ่งเริ่มกิจการมาตั้งแต่สมัยเอโดะสืบทอดมาถึงรุ่นพ่ อของเขา โดยโรงแรมอยู่ในสภาพง่อนแง่นใกล้เจ๊งแล้ว ซึ่งพ่อของเขาต้องการให้สืบทอดกิจการต่อ แต่ตัวของ 21 เอม่อนต้องการเป็นนักบินอวกาศจนวันหนึ่งเขาได้ไปท่อง อวกาศกับเพื่อนอีก 2 คน คือ มองก้าสัตว์ต่างดาวที่สามารถเทเลพอร์ท (Teleport) ได้กับ กองสึเกะ หุ่นยนต์ที่ชอบการขุดมัน

http://www.filecondo.com/dl.php?f=02b5d41EmuT6