โหลด Driver Easy Pro 5.6 [Full] ตัวเต็ม โปรแกรมหาไดร์เวอร์ Win10 | 5.2 MB


Driver Easy 2018 คือ โปรแกรมอัพเดทไดร์เวอร์ ค้นหาไดร์เวอร์ที่ขาดหาย ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับ และสำรองข้อมูลไดร์เวอร์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเต อร์โดยอัตโนมัติรวมทั้งดาวน์โหลดไฟล์ที่ขาดหายไป เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่า ยคุณสามารถดูข้อมูลระบบที่มุ่งเน้นไปที่เครื่องระบบป ฏิบัติการ RAM โปรเซสเซอร์และเมนบอร์ด ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือการเริ่มต้นกระบวนการสแกน และแอปพลิเคชันนี้จะเริ่มค้นหาไดรเวอร์ที่ขาดหายไปขอ งคุณ

คุณสมบัติพิเศษของ DriverEasy:

ดาวน์โหลดและค้นหาไดรเวอร์ที่ขาดหายไป
ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่าย สามารถในการแสดงไดรเวอร์ที่ล้าสมัยรวมถึงไดรเวอร์ที่ ขาดหายไปอุปกรณ์สแกนและเวลาในการสแกน
สามารถแสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์
สามารถสร้างจุดคืนค่าโดยอัตโนมัติก่อนที่จะติดตั้งได รเวอร์และดูรายการอุปกรณ์ที่ซ่อนทั้งหมดได้อย่างรวดเ ร็วและง่ายต่อการระบุไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก
การเก็บรักษาไดรเวอร์ไว้ในเวอร์ชันล่าสุด
ความสามารถในการสำรองข้อมูลไดร์เวอร์ และในการกู้คืนไดรเวอร์
คุณลักษณะถอนการติดตั้งไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 / 8.1 /windows 10
License : Shareware
ภาษา : Multilingual
ขนาด : 5.2 MB
ประเภทไฟล์ : RAR
Download File : HERE
รหัสผ่าน : mawto
เครดิต : mawto


"หาโปรแกรมไม่เจอ Ctrl + f หาได้เลยครับ" | ***** ไฟล์ทุกไฟล์โหลดได้หมดทุกไฟล์ครับ *****


PC - GAMES | Manga | SOFTWARE |