เรื่องย่อ : พิฆเนศมหาเทพไอยรา
เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกผู้เป็นบิดาสังหารด้วยโทสะตั้งแต่การพบกันครั้งแร ก เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระท ั่งผู้เป็นมารดาของตน เรื่องราวของเทพผู้ที่ไม่ได้รับความเคารพจากมวลหมู่เ ทพในตอนแรก เรื่องราวการเดินทางของพระพิฆเนศ ที่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับจากห มู่เทพทั่วไปจนกลายมาเป็นปฐเมศ หรือเทพองค์แรกที่ได้รับการเคารพก่อนมวลหมู่เทพอื่นๆ ตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศ กับที่มาของการเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับการบูชาก่อนเท พองค์อื่น เพราะความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาของพระอง

ค์ตำนานที่เล่าถึงความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศของพระพิฆเน ศตำนานหนึ่ง ที่กล่าวถึงการเดินทางรอบโลกเพื่อผลมะม่วงสุก ที่ว่า พระนางปารวตีหรือพระแม่อุมานั้น ได้นำผลมะม่วงมาถวายพระศิวะหนึ่งผล แต่ปรากฏว่าลูกทั้งสองคือ พระคเณศและขันฑกุมาร อยากกินมะม่วงลูกนั้น ด้วยกันทั้งคู่พระศิวะจึงทดลองสติปัญญาของลูกทั้งสอง ด้วยการออกอุบายว่า หากใครเดินทางได้รอบโลกถึงเจ็ดรอบและกลับสู่วิมานปาว ตาก่อนอีกผู้หนึ่ง ผู้นั้นจะได้ผลมะม่วงไป...ขันฑกุมารรีบขี่นกยูงพาหนะ ของตนเหาะออกไปโดยเร็ว แต่ พระพิฆเนศกลับเดินประทักษิณรอบพระบิดาเจ็ดรอบ พร้อม กล่าวว่า ...ข้าแต่พระบิดา พระองค์คือจักรวาล และจักรวาลคือพระองค์ พระองค์ผู้สร้างโลกและทรงเป็นบิดาแห่งข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ทำประทักษิณรอบพระองค์เจ็ดรอบ ถือว่าได้กุศลเท่ากับเดินทางรอบโลกเจ็ดรอบแล้วเช่นเด ียวกัน... พระศิวะได้ฟังดังนั้นก็ยินดีให้คำตอบและความชาญฉลาดข องพระพิฆเนศยิ่งนัก จากเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากเทพทั่วไป ได้กลายเป็นปฐมเทพที่ทุกคนกราบไหว้ เพราะความดีงาม และ สติปัญญา รวมทั้งความรักและเคารพในบิดาคือพระศิวะ และพระมารดาพระนางปารวตี#พิฆเนศ #มหาเทพไอยรา จันทร์-พฤหัส 19.50 น. / ศุกร์ 19.30 น.เริ่มจันทร์ที่ 23 กรกฎาคมนี้ ทาง ช่อง81
http://www.filecondo.com/dl.php?f=8237861FK9Hw
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a927551FK9Jr
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I2755c1FK9Kv
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D5c64c1FK9Lt
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=i2b9731FKM2i
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ja392e1FLSPb
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9e6b411FLSQd
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q353fd1FMSnT
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j072331FMSoR
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1f96951FMVXv
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j80f4d1FNBN5
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ne6a271FOGDW
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j37ee11FOGEU
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=f821801FPvif
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=997f9d1FPvj9