มิเนะตะ จิซาโตะ(โฮริคิตะ มากิ)ต้องกลายมาเป็นHomeless(พวกไร้ที่อยู่)
เพราะพ่อของตนสร้างนี้แล้วเอาไว้100ล้านเยนและใส่ชื่ อเธอเป็นผู้ค้ำประกัน
จิซาโตะต้องคอยหลบหนีเจ้าหนี้อยู่ทุกวัน จนวันหนึ่งโอคุระ ชินโซได้เข้ามายื่นข้อเสนอว่าจะใช้หนี้ทั้งหมดให้แต่ มีข้อตกลงว่าจิซาโตะจะต้องแต่งงานมาเป็นภรรยาของเขา 1 เดือนก่อนที่เขาจะตาย

1 เดือนผ่านไปชินโซเสียชีวิตลง จิซาโตะคิดว่าตนเองเป็นอิสระแล้วแต่ความจริงไม่ได้เป ็นเช่นนั้นเพราะยังมีข้อตกลงอื่นอยู่
จิซาโตะจะต้องไปอยู่ที่บ้านของชินโซคือปราสาททริคฮาร ์ทกับลูกชายอีก 6 คนของชินโซ ไม่เช่นนั้นจิซาโตะจะต้องใช้หนี้คืนทั้งหมด
แต่ว่า..ข้อตกลงยังไม่หมดแค่นั้นน่ะสิ แถมลูกชายทั้ง 6 ยังไม่ยอมให้ความร่วมมือด้วย
จิซาโตะจึงต้องเจอกับเรื่องวุ่นๆอีกมากมายในปราสาททร ิคฮาร์ทหลังนี้


http://www.filecondo.com/dl.php?f=O1a06a1FZbdp