เป็นเรื่องราวเพื่อนสนิทแอบรักเพื่อนตัวเองมาตลอด15ป ีไม่คิดจะบอก เพราะกลัวที่จะเสียไป เมื่อกล้าที่จะบอกเธอ เธอก็มีผู้ชายที่ตัวเองชอบ งานนี้ต้องมาเอาใจช่วยกัน



http://www.filecondo.com/dl.php?f=X6b03e1G0Of1