โปรแกรม InDesign CS6 win 10 ออกแบบด้านสิ่งพิมพ์ หรือ นิตยสาร | 972 MB


Adobe Indesign Cs6 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานออกแบบด้านสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร
หนังสือ โบว์ชัวร์ หรืองานพิมพ์อื่นๆ เป็นโปรแกรมจัดหน้ากระดาษนั้นเอง จุดเด่นของโปรแกรม Adobe Indesign CS6 คือสามารถทางานด้านการจัดหน้ากระดาษได้เป็นอย่างดี ซึ่งคล้ายๆกับการนำเอาโปรแกรม Pagemaker มารวมกับโปรแกรม Illustrator โปรแกรม Adobe InDesign สามารถออกแบบรายละเอียดต่างๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ได้มากมาย


ระบบปฏิบัติการ :Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10
ผู้พัฒนา : Adobe Systems Incorporated
License : Shareware
ภาษา : English
ขนาด : 972 MB
ประเภทไฟล์ : RAR
Download File : HERE
รหัสผ่าน : mawto
เครดิต : mawto


"หาโปรแกรมไม่เจอ Ctrl + f หาได้เลยครับ" | ***** ไฟล์ทุกไฟล์โหลดได้หมดทุกไฟล์ครับ *****


PC - GAMES | Manga | SOFTWARE |