เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่เลือกที่จะมาทำงานกับ คุณตา
ทำการซ่อมรถเก่า ซึ่งรถแต่ละคันก็จะมีอดีตที่แตกต่างกัน
อดีตของรถยนต์และอดีตของผู้ขับ

อ่านแล้วได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถเก่าหลายรุ่นมากม าย
อ่านแล้วได้รับรู้ชีวิตจริงของผู้คนหลากหลาย

การ์ตูนสนุก ดราม่า อ่านเพลิน ได้ความรู้

1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9529d91GT2BG
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ne786d1GT2CC
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Q0b2b11GT2DB