Prime Minister and I เล่าถึงเรื่องราวของนายกรัฐมนตรี ควอนยูล คุณพ่อลูกสาม ภรรยาของเขาเสียชีวิตเมื่อ 7 ปีก่อน เขาเป็นคนมุ่งมั่น บ้างาน แต่ขาดการเอาใจใส่ดูแลลูก และเมื่อตกเป็นข่าวอื้อฉาวกับนักข่าวนัมดาจอง ทั้งสองจึงต้องสัญญาแต่งงานกันในนาม เพื่อรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ และดาจองทำเพื่อพ่อที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ที่พูดกับเธอเสมอว่าอยากจูงมือลูกสาวในวันแต่งงาน
ภาพตัวอย่าง1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Hffe8b1Hae6J
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B14a321Haefr
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=68d5ba1Haegt
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=vcbcc31Haehr
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=C298301Haeio
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=xef9181Haejk
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=C14a751Haekh
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=56c8491Haelf
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z39a021Haemd
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=r034c71Hae7F
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=n6692d1Hae8D
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=2d5deb1Hae9C
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=c15a371Haeaw
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j609911Haebx
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I3ad7c1HaecA
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Y375381Haedw
17
http://www.filecondo.com/dl.php?f=881fd91Haees