ฮิมิเป็นทนายความจากสำนักกฎหมายซูซูกิที่มีความเชี่ย วชาญในการจัดการกับช่วงวิกฤติ ลูกความส่วนมากของที่นี่จะเป็นผู้หญิงที่มักจะตกเป็น ข่าวฉาว ฮิมิพร้อมด้วยเพื่อนในทีม ไม่เคยยอมแพ้และทำเต็มที่อยู่เสมอเพื่อทำให้ลูกความข องเธอชนะคดี


1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=N2a2af1HaXen
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l5c8351HaXfk
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D83b2f1HaXgr
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=6981d31HaXhj
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ye6cda1HaXih
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=kb01531HaXjj
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ic087f1HaXkg
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=P2b02e1HaXld
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Pdba4c1HaXmb
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ia679e1HaXna