DVD Master.
••• Release Date : 03/04/2019 •••

เรื่องราวของ Huang Feihong ที่มีลักษณะของผู้นำที่ชาญฉลาด แต่ต้องวิตกกังวลกับการยุยงของ Beiquan รวมถึงการรุกรานของคนประเทศอื่น “น้าสิบสาม” (แสดงโดย เหวยหนี) ที่ไปเรียนแพทยศาสตร์จากตะวันตกกลับมาที่จีน พร้อมทั้งอารยธรรม รวมถึงการใช้ชีวิตแบบชาวตะวันตกติดตัวมาด้วย จึงกลายเป็นปัญหาการขัดกันของสองอารยธรรม รวมถึงตัวหนังจะเจาะถึงเรื่องราวการแพทย์ของอเมริกา และตะวันออกในเชิงเทียบเคียงกันอีกด้วยAudio Format
- Chinese 5.1
- Thai 5.1

Subtitles
- English
- Thai
Cr : NongZEZA~

Download: cornfile
http://cornfile.com/bhd44gbq9pac
Download: mekafile
http://www.mekafile.com/dl.php?f=zG3ad6bSAJJ0