Put Your Head on My ShoulderRating: 9.4/10 Year: 2019 Genres: Comedy / Romance Runtime: 45 min Language: Mandarin Director: n/A Writers: Zhao Qian Qian Cast: Fair Xing / Lin Yi / Tang Xiao Tianโ€ฆ Plot:

n/APut Your Head on My Shoulder
Broadcast network QQLive, Tencent Apr 10, 2019 - May 8, 2019 Wed-Thu
Genres: Friendship, Comedy, Romance, School, Youth
Episodes: 24
Producer Tencent Penguin Pictures, S.Jie Ideas Media
Screenplay Zhao Gan Gan
Director Zhu Dong Ning
นักแสดง
Fair Xing as Si Tu Mo
Lin Yi as Gu Wei Yi
Xiao Tian Tang as Fu Pei
Yi Sha as Xu Jie Er
Zhou Zi Xin as Xie Yu Yin
Zheng Ying Chen as Wang Shan

เมื่อการสำเร็จการศึกษาของ Si Tu Mo ใกล้เข้ามาเธอก็สับสนเกี่ยวกับแผนการในอนาคตของเธอ เธอพยายามทำทุกสิ่งตลอดเวลาและไม่สามารถตัดสินใจเองไ ด้ ทันใดนั้นวันธรรมดาของเธอก็จะสั่นคลอนเมื่อนักเรียนอ ัจฉริยะทางฟิสิกส์ Gu Wei Yi ปรากฏตัวในชีวิตของเธอ ทั้งสองบังเอิญอยู่ด้วยกันและความวุ่นวายเริ่มขึ้น


1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ad8f6b1HqwJ7
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x0ba771HqwK6
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=3614ca1HqwL4
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=F66d371HqwM3
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=jfb08b1HqwMZ
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U4befa1HqwNX
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=b74aee1HqwOW
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=45f4811HqwPV
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D106471HqwQR
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=se29d61HqwRP
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=4affe41HqwSP
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=N717dc1HqwTL
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=H1f3871HqwUM
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=jd88a11HqwVN
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=y001001HqwWO
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Md57a31HqwXE
17
http://www.filecondo.com/dl.php?f=rd5ddf1HqwYB
18
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Bda2e61HqwZC
19
http://www.filecondo.com/dl.php?f=oa7eba1Hqx0x
20
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K1222c1Hqx1x
21
http://www.filecondo.com/dl.php?f=90303f1Hqx2v
22
http://www.filecondo.com/dl.php?f=m05e171Hqx3s
23
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t497801Hqx4t
24
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ud459a1Hqx5q