เรื่องราวของราชินีแห่งฝรั่งเศสเมื่ออายุครบ 16 ปีและเป็นม่ายที่ 18 แมรี่ท้าทายอำนาจที่กดดันให้เธอแต่งงานใหม่ แต่เธอกลับไปที่สกอตแลนด์ถิ่นกำเนิดเพื่อเรียกคืนบัล ลังก์อันชอบธรรมของเธอ แต่ขณะนั้นสกอตแลนด์และอังกฤษตกอยู่ภายใต้การปกครองข องเอลิซาเบธที่ 1 ราชินีในวัยเยาว์ต่างเห็นกันและกันว่าเป็น พี่สาว /น้องสาว ที่เปี่ยมไปด้วยความน่าเกรงกลัวและน่าดึงดูดใจ ทั้งคู่เป็นคู่แข่งในด้านอำนาจ, ความรัก และการบริหารราชการท่ามกลางโลกของข้าราชบริพาธชาย ทั้งคู่ต้องตัดสินใจว่าจะเล่นเกมของการแต่งงานและการ รักษาเอกราชอย่างไร แมรี่อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์อังกฤษ ซึ่งเป็นการคุกคามอำนาจอธิปไตยของเอลิซาเบธ การทรยศ การก่อจลาจลและแผนการสมคบคิดของข้าราชบริพารในศาลทำใ ห้บัลลังก์ทั้งคู่อยู่ในอันตราย และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในที่สุด


Code:
MediaInfo :
Video
ID                    : 1
Format                  : HEVC
Format/Info               : High Efficiency Video Coding
Format profile              : Main [email protected]@High
HDR format                : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                 : 2 h 3 min
Bit rate                 : 10.4 Mb/s
Width                  : 3 840 pixels
Height                  : 1 608 pixels
Display aspect ratio           : 2.40:1
Frame rate mode             : Constant
Frame rate                : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space               : YUV
Chroma subsampling            : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)            : 0.070
Stream size               : 9.03 GiB (67%)
Writing library             : x265 3.0+1-ed72af837053:[Windows][MSVC 1900][64 bit] 10bit
Encoding settings            : cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=36 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1608 / interlace=0 / total-frames=178242 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signh-i-d-e / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) / max-cll=1000,114 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00
Default                 : Yes
Forced                  : No
Color range               : Limited
Color primaries             : BT.2020
Transfer characteristics         : PQ
Matrix coefficients           : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries    : Display P3
Mastering display luminance       : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level       : 1000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level    : 114 cd/m2

Audio #1
ID                    : 2
Format                  : MLP FBA 16-ch
Format/Info               : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name             : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID                 : A_TRUEHD
Duration                 : 2 h 3 min
Bit rate mode              : Variable
Bit rate                 : 3 882 kb/s
Maximum bit rate             : 6 444 kb/s
Channel(s)                : 8 channels
Channel layout              : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate              : 48.0 kHz
Frame rate                : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode             : Lossless
Stream size               : 3.36 GiB (25%)
Language                 : English
Default                 : Yes
Forced                  : No
Number of dynamic objects        : 11
Bed channel count            : 1 channel
Bed channel configuration        : LFE
Audio #2
ID                    : 3
Format                  : AC-3
Format/Info               : Audio Coding 3
Commercial name             : Dolby Digital
Codec ID                 : A_AC3
Duration                 : 2 h 3 min
Bit rate mode              : Constant
Bit rate                 : 384 kb/s
Channel(s)                : 2 channels
Channel layout              : L R
Sampling rate              : 48.0 kHz
Frame rate                : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                : 16 bits
Compression mode             : Lossy
Stream size               : 340 MiB (2%)
Title                  : Master From iTunes
Language                 : Thai
Service kind               : Complete Main
Default                 : No
Forced                  : No
Audio #3
ID                    : 4
Format                  : AC-3
Format/Info               : Audio Coding 3
Commercial name             : Dolby Digital
Codec ID                 : A_AC3
Duration                 : 2 h 3 min
Bit rate mode              : Constant
Bit rate                 : 448 kb/s
Channel(s)                : 6 channels
Channel layout              : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate              : 48.0 kHz
Frame rate                : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                : 16 bits
Compression mode             : Lossy
Stream size               : 397 MiB (3%)
Language                 : English
Service kind               : Complete Main
Default                 : No
Forced                  : No

Audio #4
ID                    : 5
Format                  : AC-3
Format/Info               : Audio Coding 3
Commercial name             : Dolby Digital
Codec ID                 : A_AC3
Duration                 : 2 h 3 min
Bit rate mode              : Constant
Bit rate                 : 192 kb/s
Channel(s)                : 2 channels
Channel layout              : L R
Sampling rate              : 48.0 kHz
Frame rate                : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                : 16 bits
Compression mode             : Lossy
Stream size               : 170 MiB (1%)
Title                  : Commentary with director Josie Rourke and writer Beau Willimon
Language                 : English
Service kind               : Complete Main
Default                 : No
Forced                  : No
Text #1
ID                    : 6
Format                  : VobSub
Muxing mode               : zlib
Codec ID                 : S_VOBSUB
Codec ID/Info              : Picture based subtitle format used on DVDs
Duration                 : 1 h 55 min
Bit rate                 : 8 938 b/s
Count of elements            : 1160
Stream size               : 7.41 MiB (0%)
Title                  : AngsanaUPC
Language                 : Thai
Default                 : Yes
Forced                  : No

Text #2
ID                    : 7
Format                  : VobSub
Muxing mode               : zlib
Codec ID                 : S_VOBSUB
Codec ID/Info              : Picture based subtitle format used on DVDs
Duration                 : 1 h 55 min
Bit rate                 : 8 615 b/s
Count of elements            : 1160
Stream size               : 7.15 MiB (0%)
Title                  : DilleniaUPC
Language                 : Thai
Default                 : No
Forced                  : No

Text #3
ID                    : 8
Format                  : VobSub
Muxing mode               : zlib
Codec ID                 : S_VOBSUB
Codec ID/Info              : Picture based subtitle format used on DVDs
Duration                 : 1 h 55 min
Bit rate                 : 7 953 b/s
Count of elements            : 1160
Stream size               : 6.60 MiB (0%)
Title                  : Tahoma
Language                 : Thai
Default                 : No
Forced                  : No

Text #4
ID                    : 9
Format                  : PGS
Muxing mode               : zlib
Codec ID                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info              : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                 : 1 h 55 min
Bit rate                 : 40.6 kb/s
Count of elements            : 2320
Stream size               : 33.7 MiB (0%)
Title                  : AngsanaUPC
Language                 : Thai
Default                 : No
Forced                  : No

Text #5
ID                    : 10
Format                  : PGS
Muxing mode               : zlib
Codec ID                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info              : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                 : 1 h 55 min
Bit rate                 : 37.2 kb/s
Count of elements            : 2320
Stream size               : 30.8 MiB (0%)
Title                  : DilleniaUPC
Language                 : Thai
Default                 : No
Forced                  : No

Text #6
ID                    : 11
Format                  : PGS
Muxing mode               : zlib
Codec ID                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info              : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                 : 1 h 55 min
Bit rate                 : 36.0 kb/s
Count of elements            : 2320
Stream size               : 29.8 MiB (0%)
Title                  : Tahoma
Language                 : Thai
Default                 : No
Forced                  : No
Text #7
ID                    : 12
Format                  : PGS
Muxing mode               : zlib
Codec ID                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info              : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                 : 1 h 54 min
Bit rate                 : 32.0 kb/s
Count of elements            : 2738
Stream size               : 26.3 MiB (0%)
Language                 : English
Default                 : No
Forced                  : No

Text #8
ID                    : 13
Format                  : PGS
Muxing mode               : zlib
Codec ID                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info              : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                 : 2 h 2 min
Bit rate                 : 747 b/s
Count of elements            : 80
Stream size               : 669 KiB (0%)
Language                 : Spanish
Default                 : No
Forced                  : No

Text #9
ID                    : 14
Format                  : PGS
Muxing mode               : zlib
Codec ID                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info              : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                 : 2 h 2 min
Bit rate                 : 25.5 kb/s
Count of elements            : 2254
Stream size               : 22.4 MiB (0%)
Language                 : French
Default                 : No
Forced                  : No

Download: cornfile
http://cornfile.com/3aht37wveko9
Download: mekafile
http://www.mekafile.com/dl.php?f=vAfbc7bUQNGN