รวมสูตรคำนวณ EXCEL ที่ใช้กับงานทุกสายอาชีพ


ทรัพยากรบุคคล
01. กำหนดเวลาสำหรับการจัดงาน 5 วัน 02. กำหนดการเดินทางทางธุรกิจ
03. กำหนดการจัดการ Office 04. ข้อมูลผู้สมัครงานและตารางเปรียบเทียบ
05. รายการโทรศัพท์ขององค์กร 06. รายชื่อการแลกเปลี่ยนของขวัญกับลุงซานต้า
07. รายชื่อสมาชิก 08. สูตรการคำนวณภาษีบุคคล
09. คำนวณภาษีเงินได้ 10. สูตรการคิดค่าโอที
11. คำนวณหาประกันสังคม 12. ค่าล่วงเวลา (OT)
13. คำนวณโบนัสพนักงาน 14. สูตรคำนวณเงินเดือนกับค่าโอที


ที่อยู่อาศัย / บุคคลทั่วไป
01. เครื่องคำนวณค่าตกแต่งห้องครัวอีกครั้ง 02. เครื่องคำนวณค่าตกแต่งห้องน้ำอีกครั้ง
03. แผนภูมิแสดงการเติบโตของทารก 04. การทัวร์หลายประเทศทั่วโลก
05. การวางแผนอาบน้ำเด็กอ่อน 06. ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว
07. งบประมาณการแต่งงาน 08. ตัวติดตามของขวัญวันแต่งงาน
09. ตารางเวลาการซ่อมบำรุงบ้าน 10. บันทึกการเข้ารับบริการของรถยนต์
11. บันทึกการค้นหางาน 12. บันทึกการบริจาคเงิน
13. รายการช้อปปิ้งของขวัญ 14. รายการตรวจสอบบันทึกย่อคำขอบคุณ
15. รายการสิ่งของในบ้าน 16. รายการสิ่งที่จะทำสำหรับโครงการ
17. รายการสินค้าที่ต้องซื้อ 18. รายชื่อหนังสือที่อ่าน
19. สูตรคำนวณเงินฝากในอนาคต 20. สูตรการคิดเงินผ่อนชำระ
21. ตารางค่าใช้จ่ายส่วนตัว


ปฏิทิน
01. เส้นแบ่งเวลา 02. ปฏิทินปี 2549 พร้อมแผ่นงานหลายๆ แผ่น
03. ปฎิทินปี 2010-2019


พนักงาน
01. แผ่นแสดงเวลารายสัปดาห์ 02. ใบบันทึกเงินสดของเพ็ตตี้
03. กำหนดเวลาสำหรับกะของพนักงาน 04. ตารางเวลารายสัปดาห์
05. ตารางเวลารายสัปดาห์จำแนกตามลูกค้าและโครงการ 06. ตารางเวลารายสัปดาห์พร้อมงานและการล่วงเวลา
07. ตารางการทำงานรายสัปดาห์ 08. บัตรลงเวลาของพนักงาน
09. คำนวณภาษีเงินได้


สุขภาพ
01. เครื่องมือติดตามความดันโลหิต 02. แผนผังแสดงความฟิตสำหรับบุรุษ
03. แผนผังแสดงความฟิตสำหรับสตรี 04. ใบบันทึกโรคภูมิแพ้
05. การคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหาร 06. ตารางสาเหตุของโรคภูมิแพ้และอาการ
07. บันทึกสุขภาพสัตว์เลี้ยง 08. ประวัติสุขภาพ
09. หน่วยวัด-เครื่องชั่งน้ำหนัก


hello Excel.rar
http://www.filecondo.com/dl.php?f=7920241HzUj1