ความต้องการของระบบ ขั้นต่ำ :
ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 64-bit
หน่วยประมวลผล: Intel Quad Core 2.8 GHz (i7 900 series) or 3.5 GHz AMD (FX 6000 series)
หน่วยความจำ: แรม 4 GB
กราฟิกส์: AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at least 1024MB of dedicated VRAM and with at least DirectX 11 and Shader Model 5.0 support (AMD Radeon HD 7000 series and NVIDIA GeForce GTX 600 series)
DirectX: เวอร์ชัน 11

ความต้องการของระบบ แนะนำ :
ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 64-bit
หน่วยประมวลผล: Quad core 3.5 GHz or higher (Intel i5 4000 Series / AMD Ryzen 3 Series)
หน่วยความจำ: แรม 8 GB
กราฟิกส์: AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at least 3072MB of dedicated VRAM and with at least DirectX 11 and Shader Model 5.0 support (AMD R9 300 Series and NVIDIA GeForce GTX 900 Series or better)
DirectX: เวอร์ชัน 11Part 1Password Download