ณ อาณาจักรซื่อหมิง จอมมารผู้ชั่วร้ายกำลังหาวิธีเพื่อออกจากผนึก โดยส่งสมุนไปแทรกซึมตามเผ่าต่างๆ ด้านสำนักฝึกวิชาหยินหยาง เตี้ยนฉายรองเจ้าสำนักได้ส่งอี้เหว่ยเดินทางไปเผ่าตร ะกูลจี้ เพื่อส่งเทียบเชิญให้จี้หนิง ลูกชายประมุขมาศึกษาวรยุทธ์ที่สำนัก แต่เมื่อเดินทางมาถึง เผ่าตระกูลจี้กำลังมีเรื่องบาดหมางกับเผ่ามังกรหิมะโ ดยมีตงชี สมุนของจอมมารบงการอยู่เบื้องหลังเพื่อชิงธาตุศิลา โดยให้หนงจือเต้าใส่ร้ายว่าจี้หนิงสังหารเฉิงจิ้นลูก ชายประมุขเผ่ามังกรหิมะ ทำให้ทั้งสองเผ่าเปิดศึกปะทะกัน แต่ประมุขจี้สู้ประมุขสื่อหลีไม่ได้ ประมุขจี้จึงได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อให้คนในเผ่าหน ีรอดไปได้ ปฐมบทแห่งการล้างแค้น และการปกป้องทุกชีวิตได้เปิดฉากขึ้นแล้ว…

1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wa56731HLe0X
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=rf60d61HLe2T
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=s55b311HLe3P
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j7c2141HLe4N
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=71eedd1HLe5L
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=M860a51HLe6I
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d066521HLe7I
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Nc3fa81HLe8G
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=J42d711HLe9C
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=o4ac2d1HLe1T