Memorist
Broadcast network: tvN 2020-Mar-11 to 2020-April-30 Wed-Thu 22:50
Genre: Detective, Mystery, Thriller, Fantasy
Episodes: 16
Production Companies: Studio Dragon, Studio 605
Screenwriters: Ahn Do Ha / Hwang Ha Na
Directors: Kim Hwi, So Jae Hyun
นักแสดง
Yoo Seung Ho as Dong Baek
Lee Se Young as Han Sun Mi

Supporting Cast
Jo Sung Ha as Lee Shin Woong
Go Chang Suk as Koo Kyung Tan
Jun Hyo Sung as Kang Ji Eun
Yoon Ji On as Oh Se Hoon
Son Kwang Up as Byun Young Soo
Kim Yoon Hee as Jung Mi Ja
Im Se Joo as Lee Seul Bi
Jung Ha Joon as Hwang Bong Kook
Kim Seo Kyung as Im Chil Kyoo
Moon Jung Ki as Kwon Woon Jang
Park Ji Hoon as Kim Min Gon
Kim Mi Kyung as Mrs. Gong
Yoo Gun Woo as Woo Suk Do

เรื่องนี้สร้างมาจากการ์ตูนออนไลน์ “Memorist” โดย แจฮู ซึ่งถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2016 ถึง 20 มกราคม 2018 โดย Daum Webtoon Company

นักสืบดงแบ็ค (รับบทโดย ยูซึงโฮ) มีพลังเหนือธรรมชาติ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสัมผัสคนอื่น เขาก็จะสามารถอ่านใจคนคนนั้นได้ และด้วยพลังนี้ก็ทำให้เขาเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมต ่อเนื่องปริศนา1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w9f7ba1JwHM2
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=A33ef21JwHN0
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=p0bd091JwHNM
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K8d1ba1JwHOU
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=yfa3461JwHPI
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=aaf9fa1JwHQG
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w9db3c1JwHRF
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=8c7f241JwHSE
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=tc2d321JwHTB
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k0a4b81JwHUz
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U9cd591JwHVy
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=5d51331JwHWw
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=h36b831JwHXz
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B769b81JwHYx
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=dcc32e1JwHZr
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=zcbff41JwI0w