Sound : Swedish DDP 5.1
Subtitle : Thai /Eng Master Netflix

ผู้สืบทอด
2020 18+ 1 ซีซั่นรายการทีวี

กลุ่มผู้หญิงที่มีทั้งแม่ที่ตกที่นั่งลำบาก นักเรียนใจกล้าและตำรวจผู้ทะเยอทะยานต้องเข้าไปพัวพั นกับแผนก่อการร้ายของกลุ่มไอซิสในประเทศสวีเดน
นักแสดงนำ:อาเลียตต์ โอไพม์,กิเซม เอร์โดกัน,อาเมด โบซาน
ผู้สร้าง:วิลเฮล์ม เบียร์มัน,นิคลาส รอคสเตริม1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=u1680c1JgnX3
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Q3d00a1JgnY0
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=H0544b1JgnYX
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x8428d1JgnZY
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wadbeb1Jgo0W
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=H926df1Jgo2P
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ae89971Jgo3O
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l9a5991Jgo4O