10,000 ปีก่อนเหล่าอันเดดทั้ง 53 ตนได้ต่อสู้กันเพื่อค้นหาความเป็นหนึ่ง ท้ายที่สุดมีอันเดดเพียงตนเดียวเท่านั้นที่ชนะการต่อ สู้และสามารถผนึกเหล่า อันเดดลงในการ์ดได้ทั้งหมด จนเมื่อมาถึงในปัจจุบัน เหล่าอันเดดได้หลุดออกจากผนึกการ์ด จึงเป็นหน้าที่ของเคนซากิ คาซึมะ และเหล่าเด็กหนุ่มผู้ได้รับมาสค์ไรเดอร์ซิสเต็มเพื่อ แปลงกายเป็นมาสค์ไร เดอร์ ออกต่อสู้กับเหล่าอันเดดและปกป้องสันติสุขของมวลมนุษ ยชาติhttp://www.filecondo.com/dl.php?f=R5f52f1FFkXG fix