ความต้องการระบบ ขั้นต่ำ:
ระบบปฏิบัติการ: Windows 7, 8, 10 (32bit or 64bit)
หน่วยประมวลผล: Intel Celeron 2957U
หน่วยความจำ: แรม 2 GB
กราฟิกส์: Intel Iris Graphics 6100, Radeon HD 5670
DirectX: เวอร์ชัน 11
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 2 GB

ความต้องการระบบ แนะนำ:
ระบบปฏิบัติการ: Windows 7, 8, 10 (32bit or 64bit)
หน่วยประมวลผล: Core i7-3770
หน่วยความจำ: แรม 4 GB
กราฟิกส์: GeForce GTX 670
DirectX: เวอร์ชัน 11
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 2 GBPart 1Password Download