ดาวน์โหลดผ่าน FILECONDO.COM
Gundam Evolve A Disc 1 DVD.rar (4.08 GB) : http://www.filecondo.com/dl.php?f=Sbdc781HAitg (ดาวน์โหลดได้ตามปกติ)
Gundam Evolve A Disc 2 DVD.rar (3.1 GB) : http://www.filecondo.com/dl.php?f=Fe65161HAius (ดาวน์โหลดได้ตามปกติ)
Gundam Evolve A Disc 3 DVD.rar (4.04 GB) : http://www.filecondo.com/dl.php?f=6bbab71HAivy (ดาวน์โหลดได้ตามปกติ)