ดิกคินสันเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับตลกขบขันสีด ำแบบอเมริกันยุค Emily Dickinson ที่สร้างโดย Alena Smith และผลิตขึ้นสำหรับ Apple TV + นำแสดงโดย Hailee Steinfeld ในฐานะดิกคินสัน
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps [V: English [eng] (h264 high L4.0, yuv420p, 1920x1080) [default]]
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 384kbps [A: English [eng] (ac3, 48000 Hz, 5.1, 384 kb/s) [default]]
Subtitle: UTF-8 [S: ا ل ع ر ب ي ة [ara] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: б ъ л г а р с к и [bul] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Č eš tina [cze] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: dansk [dan] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Deutsch [ger] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Ε λ λ η ν ι κ ά [gre] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: English [eng] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: English [SDH] [eng] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Espa๑ ol [spa] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: eesti [est] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Suomi [fin] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Fran็ ais (France) [fre] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: ע ב ר י ת [heb] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: ह ि न ् द ी [hin] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: magyar [hun] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Bahasa Indonesia [ind] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Italiano [ita] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: 日 本 語 [jpn] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: lietuvių [lit] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: latvieš u [lav] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Bahasa Melayu [may] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Nederlands [dut] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: norsk [nor] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: polski [pol] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Portugu๊ s (Brasil) [por] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Portugu๊ s [por] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Р у с с к и й [rus] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Slovenč ina [slo] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: slovenš č ina [slv] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Svenska [swe] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: த ம ி ழ ் [tam] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: త ె ల ు గ ు [tel] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: ไทย [tha] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: у к р а ї н с ь к а [ukr] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Tiế ng Việ t [vie] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: No subtitles]1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K7ade51IsHuB
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x0ae121IsHvu
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q0e52b1IsHxn
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Tc0b921IsHyn
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=M1f54d1IsHAj
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U889151IsHBh
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=17b8c31Itpb6
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=4f6dd61Itpc7
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Yeca111Itpd4
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ac27f01Itpe2