จะเกิดอะไรขึ้น? เมื่อนักร้องซุปตาร์ต้องหาคู่ฟีเจอร์ริ่งกับนักร้องป ริศนา โดยที่ไม่รู้ว่าใคร ร้องเพราะ! หรือ ร้องเพี้ยน!

http://www.filecondo.com/dl.php?f=N804991INHU1