เรื่องราวของหญิงสาวที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่21 แต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งเธอได้เข้าไปในพระราชวังต้องห้ ามและเผลอเดินหลงทางรู้ตัวอีกทีก็ย้อนเวลากลับไปในยุ คแห่งราชวงศ์ชิง และต้องประสบกับภัยอันตรายต่าง ๆ ในวังหลวง เธอได้พบกับบุคคลในหนังสือประวัติศาสตร์ที่เคยอ่านเจ อมากมายนับไม่ถ้วน เต็มไปด้วยหลากหลายอารมณ์ทั้งสุขเศร้าเหงาทุกข์


1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k555b91IRt6C
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=f0677a1IRt7z
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=G57c981IRt8y
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=eb2bc31IRt9w
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=neabc21IRtau
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=0b26fb1IRtbs
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ka215a1IRtcr
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wca07d1IRtdo
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=3c05031IRtem
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=49066b1IRtfk
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=c220501ISN89
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=f181d81ISN95
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=y6c1f71ISNa2
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S1283e1ISNb1
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z971af1ISNc4
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=p083d51ISNcW
17
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K8040c1ISNdW
18
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Na0a2b1ISNeT
19
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Q4bf3b1ISNfQ
20
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Fe3e7a1ISNgP