เมื่อเจ้าสัวธุรกิจขนส่งและเจ้าพ่อค้ายาชาวกาลิเซียซ ึ่งปกปิดอาการอัลไซเมอร์ของตัวเองเผยแผนการที่จะวางม ือจากธุรกิจ สมุนมือขวาของเขาได้วางแผนช่วงชิงอำนาจจากทายาทของเข า ผลการวินิจฉัยโรคทำให้เนโม เจ้าสัวธุรกิจขนส่ง เริ่มวางแผนที่ทำให้ผู้คนที่เขารักรู้สึกไม่สบายใจ ส่วนลาร่าสาวโรงงานพยายามทำให้ความปรารถนาของแม่ที่อ ยู่ในอาการโคม่าเป็นจริงhttp://www.filecondo.com/dl.php?f=d2f1e01J4LkR