วันหนึ่ง ซากุระ นานาเสะ (โมเนะ) บังเอิญเจอกับอุบัติเหตุ จึงได้พบกับหมอคนหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพรหมลิขิต เธออยากเจอเขาอีกครั้ง จึงตั้งใจเรียนเป็นพยาบาล
5 ปีหลังจากนั้น นานาเสะได้เป็นพยาบาล และในที่สุดเธอก็ได้กลับมาพบกับแพทย์หนุ่มที่เธอใฝ่ฝ ันถึงมาตลอด เขา คือ เทนโด ไคริ (ทาเครุ) เทนโดมีนิสัยต่างจากที่นานาเสะได้จินตนาการไว้โดยสิ้ นเชิง เพราะเทนโดนั้นเป็นสาย ซุปเปอร์ S นั่นเอง

1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=rb7e541J6A0p
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=u55ec21J6A1m
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=me2f081J6A2k
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Zeebea1J6A3i
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=c7c10b1J6A4f
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=bebd521J6A5b