หนุ่มโสดร่างเล็กบุคลิกไม่เล็กตามตัวต้องพยายามหาควา มหมายของชีวิตผ่านความสัมพันธ์กับผู้หญิงสองคนที่แตก ต่างสุดขั้ว
นักแสดงนำ:ชาห์ รุกห์ ข่าน,อนุชก้า ชาร์มา,คาทรินา เคฟ








http://cornfile.com/dfz6bodhsb8e
http://www.mekafile.com/dl.php?f=O5a440c5TH3m