หนังสือเสียง ความฉลาดทางการเงิน (Money Literacy)
ปรับ Mindset ทางการเงินให้ถูกต้อง เพื่อเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิตตั้งแต่วันนี ้
ผู้เขียน จักรพงษ์ เมษพันธุ์
ผู้บรรยาย จักรพงษ์ เมษพันธุ์

"หนังสือเสียง ความฉลาดทางการเงิน (Money Literacy)" จะช่วยให้คุณปรับ Mindset ทางการเงินให้ถูกต้อง เพื่อเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิตตั้งแต่วันนี ้ นี่คือการปูพื้นฐานเพื่อให้คุณออกสตาร์ตชีวิตทางการเ งินได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกกับ “The Money Coach” กูรูการเงินตัวจริงที่มีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จทางก ารเงินทั่วประเทศ

เวลารวม : 2.53.02 นาที
จำนวน : 17 แทร็ก/บท

รายละเอียดแต่ละบท มีดังนี้
1 ทำไมต้องรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ
2 คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จทางการเงิน
3 ความรู้ทางการเงินคืออะไร
4 Money Literacy Test
5 ความรู้ทางการเงิน # 1 - การหารายได้
6 ความรู้ทางการเงิน # 2 - การบริหารการใช้จ่าย
7 ความรู้ทางการเงิน # 3 - การออม
8 ความรู้ทางการเงิน # 4 - การลงทุน
9 เงินคือ ทักษะ ไม่ใช่แค่ความรู้
10 Money Fitness
11 สภาพคล่องดี
12 ปลอดหนี้จน
13 พร้อมชนความเสี่ยง
14 มีเสบียงสำรอง
15 สอดคล้องเกณฑ์ภาษี
16 บั้นปลายมีทุนเกษียณ
17 เริ่มต้นออกเดินทาง

ความฉลาดทางการเงิน - Money Literacy จักรพงษ์ เมษพันธุ์.rar
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Leccd71JggPZ