เรื่องย่อ

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย ในโลกที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นคือผู้อยู่รอด เซียวเหยียน (อู๋เหล่ย) ต้องสูญเสียทุกอย่างไปจนหมดสิ้น เมื่อครอบครัวของเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีจนมารดาต้องฆ่าต ัวตาย เซียวเหยียนต้องทนอยู่กับคำดูถูกเสียดสี จนวันหนึ่งเขาบังเอิญไปปลดผนึกพลังของแหวนแห่งวิญญาณ ทำให้เขาได้พบกับวิญญาณอาจารย์ปู่ (เฉินฉู่เหอ) ที่ถูกจองจำไว้ในแหวน เซียวเหยียนจึงเริ่มต้นฝึกฝนวรยุทธ์กับอาจารย์ปู่และ ออกเดินทางเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงให้กับครอบครัว

1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=v07b181JYdTV
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=6260d61JYe4z
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=b527521JYe6u
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=499ae11JYe7t
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=hf7d3e1JYe8r
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=N503461JYe9o
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S866f01JYean
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k0fd111JYebl
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I5f4aa1JYeci
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9ded461JYdUT
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=F8a2a31JYdVR
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l539481JYdWO
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=P359121JYdXM
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=s3abb01JYdYK
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t248a11JYdZJ
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z6ea6d1JYe0G
17
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wd40a31JYe1E
18
http://www.filecondo.com/dl.php?f=G66c581JYe2D
19
http://www.filecondo.com/dl.php?f=r9a34b1JYe3A
20
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1570bf1JYe5t
21
http://www.filecondo.com/dl.php?f=0048e01JYUsY
22
http://www.filecondo.com/dl.php?f=pe6dc31JYUtV
23
http://www.filecondo.com/dl.php?f=We23221K15Ln
24
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ndbd8a1K15Mk
25
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U3162d1K15Np
26
http://www.filecondo.com/dl.php?f=J098231K15Oe
27
http://www.filecondo.com/dl.php?f=E759251K15Pm
28
http://www.filecondo.com/dl.php?f=rfc52c1K2vgv
29
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Q6a5ed1K2vhu
30
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R1682e1K2vit
31
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z2719b1K2vjr
32
http://www.filecondo.com/dl.php?f=zd143a1K2vko
33
http://www.filecondo.com/dl.php?f=af61bc1K2vlr
34
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ka5ebb1K2QO1
35
http://www.filecondo.com/dl.php?f=2e26ec1K3a7V
36
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Xbf1801K409G
37
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j49b731K40aE
38
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a40d691K4kOM
39
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w4bd491K4Gpd