จ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่อุทิศตัวเพื่อผู้อื่น โคจรมาพบกับนักเขียนนิทานเด็กต่อต้านสังคมบนเส้นทางแ ห่งการเยียวยาจิตใจที่แสนพิเศษ1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a1b1dd1K55Vy
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Eebe281K55Wu
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Lcd3d41K55Xv
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ke9f771K55Yr
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ve91ce1K55Zq
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ub017d1K560o
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=8036131K561i
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=04d6171K562k
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=n538641K563i
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=kdf1ca1K564g
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w2ae5a1K565e
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Efdbcf1K5669
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U1268d1K5678
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S5f8951K5687
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Fe0dfe1K5695
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R4719b1K56a6