ขอเฉพาะ Subtitle ก็ได้ค่ะ ของเก่า Load ไม่ได้แล้ว...ขอบคุณค่ะ