DVD Master.
••• Release Date : 26/08/2020 •••

Military Wives_(2019)
เรื่องราวของกลุ่มภรรยาทหาร เมื่อบรรดาสามีของพวกเธอต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกา นิสถาน พวกเธอรวมตัวกันจัดตั้งคณะประสานเสียง
เพื่อให้กำลังใจกันและกัน ไม่ให้ใครรู้สึกเปล่าเปลี่ยวระหว่างที่ต้องก้าวผ่านช ่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
จนกลายเป็นคณะประสานเสียงของภรรยาทหารกลุ่มแรกของประ เทศ และเป็นปรากฏการณ์จนสื่อทั่วประเทศจับตามอง!!!


Audio Format
- English 5.1
- Thai 5.1

Subtitles
- Thaihttp://cornfile.com/sbobf7n0hxg1