“เฮ่อหลานหมิงอวี้” สาวน้อยฉลาดปราดเปรื่อง หลานสาวท่านผู้นำยงหลิน เมื่อตอนเยาวว์วัยได้บังเอิญพบกับ”เซียวเฉิงซวี่” องค์ชายเก้าแห่งเซิ่งโจว ทั้งสองมีนิสัยที่คล้ายกัน และมีค่อย ๆ เกิดเป็นความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อกัน ต่อมามีคนแพร่ข่าวลือออกไปว่า เซียวเฉิงซวี่ได้ตายในสนามรบแล้ว เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้หมิงอวี้ถูกบีบให้แต่งงา นกับพี่ชายของเฉิงซวี่ องค์ชายสามเซียวเฉิงรุ่ยและได้เข้าวัง เรื่องราวของหมิงอวี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ความรักที่นางมีแต่องค์ชายเก้าจะต้องพบเจอกับอุปสรรค ใดบ้าง


1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z2f4d21Ki1X2
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B5fae21Ki1YZ
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=J5bcc91Ki1ZU
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=hfd1ab1Ki20U
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ae1f951Ki21Q
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l88a601Ki22P
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=W0f9581Ki23M
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K81b991Ki24J
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O79a841Ki25I
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=kc0ffd1Ki1XX
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=tc07cc1KivU4
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=8b715f1KivV2