365 Repeat the Year 2020 ย้อนเวลาแก้อดีต
พากษ์ไทย โดย ทรูวิชั่น

เรื่องย่อ
ฮยองจูตำรวจสายสืบต้องสูญเสียรุ่นพี่ในที่ทำงานคนสนิ ทไป และเหตุการณ์นั้นก็ทำให้เขาสูญเสียแรงใจในการใช้ชีวิ ตต่อ และนั่นก็พอดีกับที่เขาได้รับสายโทรศัพท์จากใครคนหนึ ่งที่บอกว่าสามารถช่วยให้เขาย้อนเวลากลับไปก่อนหน้าน ี้หนึ่งปีเพื่อทำในสิ่งที่เขาอยากทำได้ ฮยองจูตัดสินใจคว้าโอกาสนั้นเพื่อที่จะไปช่วยรุ่นพี่ ของเขาให้พ้นจากความตาย1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=8a0ab21KFmto
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=226c101KFmuv
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=7cb55d1KFmvl
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=8527dc1KFmwi
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=97b1d61KFmxg
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ke48171KFmyd
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=je6add1KFmAa
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=48c22a1KFmB7
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B732fb1KFmC5
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ib16c61KFmD4
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x900ab1KFmE2
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t203c41KFmF0