Subtitle : ENg/ THai SRT Netflix
Sound : Korean DDP 2.0

ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ

2016 16+ 1 ซีซั่นทีวีดราม่า


นายทหารไฟแรงตกหลุมรักศัลยแพทย์คนเก่งหลังได้พบกันใน โรงพยาบาล แม้แนวคิดที่สวนทางจะพรากพวกเขาออกจากกัน แต่โชคชะตาไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น


นักแสดงนำ:ซงจุงกิ,ซงฮเยคโย,จินกู1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=66651e1KIEln
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=P874cd1KIEmr
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=zbc0d31KIEne
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q695b91KIEo4
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=If82411KIEpd
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=8caa051KIEqa
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U0a55f1KIEqZ
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=C26e941KIErX
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=necfbb1KIEt1
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=G09d4e1KIEu6
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ef8ea61KIEv2
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=m6e3491KIEvR
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=11f2ae1KIEwZ
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=me82ae1KIExL
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Bc19521KIEyR
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=kcc7091KIEzW