ชื่อเรื่อง: Hikaru No Go / ฮิคารุ เซียนโกะ
ประเภท: วัยรุ่น
เสียงพากย์: ภาษาจีนกลาง
จำนวน: 32ตอน
ออกอากาศ:อัปเดตทุก วันจันทร์ , วันอังคาร , วันอาทิตย์ เวลา 19:00 น.

นักแสดงนำ :
Hu Xian Xu (Shi Guang/ฮิคารุ)
Zhang Chao (Zhu Ying/ซาอิ)
Hao Fu Shen (Yu Liang/อากิระ)

เรื่องย่อ
สือกวงที่เรียนอยู่ชั้นป.6 ต้องการหาค่าขนมจึงไปหาของเก่าที่บ้านของคุณปู่ บังเอิญค้นเจอกระดานหมากของเก่าออกมา ในขณะที่เขาสัมผัสกับกระดานหมาก วิญญาณนักหมากล้อมในยุคราชวงศ์ใต้ที่จักรพรรดิซ่งเหว ินครองราชย์ ฉู่อิ๋งที่สิงอยู่ในกระดานหมากก็ได้เข้าไปสิงอยู่ในร ่างของเสี่ยวกวง ฉู่อิ๋งเห็นหมากล้อมเป็นเสมือนชีวิต ภายใต้อิทธิพลของเขา เสี่ยวกวงเองก็เริ่มเกิดความสนใจในหมากล้อมขึ้นมาเช่ นกัน1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S0e4231KTwOe
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=51d0441KTwP9
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=V6183e1KTwQa
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=r7b97c1KTwR6
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l872351KTwS5
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q384c91KTwT2
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=c72a611KTwUa
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q945681KTwV7
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=p26afd1KTwVX
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q4b2261KTwWU
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=28a4731KTwXW
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=7a43701KTwYU
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U1ef261KTwZR
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=qb43421KTx0S
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=e53c491KTx1R
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Zd4f431KTx2N
17
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d63c501KTx3K
18
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j561ce1KTx4K
19
http://www.filecondo.com/dl.php?f=e4554c1KTx5N
20
http://www.filecondo.com/dl.php?f=cdcb2d1KTx6K
21
http://www.filecondo.com/dl.php?f=7658311KTx7M
22
http://www.filecondo.com/dl.php?f=e023431KTx8w
23
http://www.filecondo.com/dl.php?f=u98cec1KTx9u
24
http://www.filecondo.com/dl.php?f=653ba61KTxav
25
http://www.filecondo.com/dl.php?f=7c48751KTxbt
26
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Y951761KTxcp
27
http://www.filecondo.com/dl.php?f=H5709b1KTxdw
28
http://www.filecondo.com/dl.php?f=kdee901KTxeo
29
http://www.filecondo.com/dl.php?f=33d70d1KTxfy
30
http://www.filecondo.com/dl.php?f=h781851KTxgz
31
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ke7d4c1KTxhj
32
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Lf89af1KTxiq
33
http://www.filecondo.com/dl.php?f=fad9651KTxjj
34
http://www.filecondo.com/dl.php?f=M9147d1KTxkm
35
http://www.filecondo.com/dl.php?f=f2528b1KTxlg
36
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z21c9f1KTxmn