เด็กหนุ่มฉินเลี่ยมีมุกสถิตวิญญาณที่ซุกซ่อนความลับใ หญ่เอาไว้ ด้วยเหตุนี้ก็ได้กระตุ้นศักยภาพอนันต์ภายในร่างออกมา หลังจากที่เจอกับภยันตรายหลายครั้งแล้ว ในที่สุดฉินเลี่ยก็พบปริศนาชาติกำเนิดของตัวเองที่ถู กซ่อนไว้มานาน

01 http://www.filecondo.com/dl.php?f=o81fd61KZD2v
02 http://www.filecondo.com/dl.php?f=e45bd31KZD9J
03 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Fd65b71KZDbW
04 http://www.filecondo.com/dl.php?f=r505b41KZDdR
05 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wa760d1KZDfa
06 http://www.filecondo.com/dl.php?f=M6dec01KZDgj
07 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Pb9d921KZDh3
08 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Pfee111KZDib
09 http://www.filecondo.com/dl.php?f=00d88f1KZDiU
10 http://www.filecondo.com/dl.php?f=A817151KZD4Y
11 http://www.filecondo.com/dl.php?f=x9055c1KZD74
12 http://www.filecondo.com/dl.php?f=o31e821KZD82
13 http://www.filecondo.com/dl.php?f=F51dfd1L0XPQ
14 http://www.filecondo.com/dl.php?f=f1d8c91L0XQl
15 http://www.filecondo.com/dl.php?f=eb233d1L1s7L
16 http://www.filecondo.com/dl.php?f=3954431L1s8I
17 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Bd4b921L1OK2
18 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Nf48e01L1OL0
19 http://www.filecondo.com/dl.php?f=G5c2c51L3Yrb
20 http://www.filecondo.com/dl.php?f=xdf6641L3YvO