จองอินกำลังเขียนข่าวอยู่ที่ออฟฟิศดีบีเอสตามปกติ แต่อยู่ ๆ เธอก็ตื่นขึ้นมาที่โต๊ะของออฟฟิศที่เธอไม่เคยมามาก่อ น เมื่อเธอรีบกลับไปที่ดีบีเอส ทุกคนก็ทำตัวแปลก ๆ และบอกเธอว่าเธอไม่ได้ทำงานที่ดีบีเอส และเธอก็ได้รู้ว่าพ่อของเธอ ซอกีแท ตายแล้ว เธอสับสนอย่างมาก เพราะเธอเพิ่งจะไปฉลองวันเกิดของเธอกับเขา หลังจากนั้นหนึ่งปี เธอก็ได้รับสายจากจินอูที่มีชีวิตอยู่ในปี 201501 http://www.filecondo.com/dl.php?f=pd61cb1Le9l0
02 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ma93551LevGI
03 http://www.filecondo.com/dl.php?f=O1a5241LgWW0
04 http://www.filecondo.com/dl.php?f=L5d2501Lh343