เรื่องย่อ

จูกยองโดนแกล้งที่โรงเรียนเพราะหน้าตาขี้เหร่ ดูเหมือนว่าเธอจะเข้ากับสังคมในโรงเรียนที่ตัดสินคนจ ากหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้สักเท่าไร พอขึ้นม.ปลาย จูกยองเลยตัดสินใจแปลงโฉมโดยใช้ทักษะด้านการแต่งหน้า ที่มีของตัวเองให้เป็นประโยชน์ แต่ทว่า ถึงจะสวยแล้ว เธอก็ยังรู้สึกไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะทุกคนดูเหมือน จะชอบเธอที่ภายนอกอย่างเดียว หลังจากนั้นเธอก็ได้พบเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีประวัติน ่าเศร้า พวกเขาทั้งสองช่วยปลอบโยนกันให้สามารถกลับไปยืดหยันอ ยู่ในโลกที่ตัวเองหันหลังให้ได้อีกครั้ง และแล้วจูกยองก็ได้รู้ว่าการรักตัวเองนั้นเป็นยังไง และความงามที่แท้จริงคืออะไร


Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 3695kbps [V: ISO Media file produced by Google Inc. (h264 constrained baseline L4.0, yuv420p, 1920x1080, 3695 kb/s)]
Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps [A: ISO Media file produced by Google Inc. (aac lc, 44100 Hz, stereo, 128 kb/s)]

01 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Q5fab61LfYOw
02 http://www.filecondo.com/dl.php?f=ia54701LfYVk
03 http://www.filecondo.com/dl.php?f=r5dbd71LfYWh
04 http://www.filecondo.com/dl.php?f=4bbcc71LfYXm
05 http://www.filecondo.com/dl.php?f=ze16ce1LfYYW
06 http://www.filecondo.com/dl.php?f=v874e61LfZ0d
07 http://www.filecondo.com/dl.php?f=3f41f31LfZ2x
08 http://www.filecondo.com/dl.php?f=q37a0a1LfZ4l
09 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ge5f731LfZ6s
10 http://www.filecondo.com/dl.php?f=zad4fe1LfYQm
11 http://www.filecondo.com/dl.php?f=84c28d1LfYTl
12 http://www.filecondo.com/dl.php?f=q4c28d1LfYUf
13 http://www.filecondo.com/dl.php?f=dc00981LgIW8
14 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Qe8eea1LgIX9
15 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Oe3f921Lh2P5
16 http://www.filecondo.com/dl.php?f=8d406b1Lh2R6