Details
Title: 若 者 の す べ て
Title (romaji): Wakamono no Subete
Also known as: All Young People / Stay Gold
Episodes: 10
Viewership ratings: 16.21
Broadcast network: Fuji TV
Broadcast period: 1994-Oct-19 to 1994-Dec-21
Air time: Wednesday 21:00
Theme song: Tomorrow Never Knows by Mr.Children
song: Hoshi ni Naretara by Mr.Children

Cast
Takuya Kimura - Takeshi Ueda
Masato Hagiwara - Tetsuo Harashima
Shinji Takeda - Keisuke
Anju Suzuki - Sakiyama
Eri Fukatsu - Ryoko
Kyoko Toyama - Chizuko Muramatsu
Sayaka Yamaguchi - Myoko Harashima
Naomi Kawashima - Naoko Yushida
Sei Hiraizumi - Katsuya Mitsunoma
Takao Osawa - Shinsuke Yamazaki
Ryoko Shinohara - Satomi Okino
Nobuo Tsukamoto - h-i-d-etoshi Aoyaki
Miyoko Akaza - Setsuko Sakiyama
Banho Cho - Tsutomu Ichikawa

ซีรีย์ปี1994 เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ดูแลทุกข์สุขกันและกัน
จุดศูนย์กลางเรื่องคือเท็ตซึโอะ ทำงานซ่อมรถหลังจากพ่อแม่ประสบอุบัติเสียชีวิต
เขาก็ต้องดูแลน้องสาวคนเดียว แล้วก็เป็นห่วงจนไม่ยอมส่งน้องสาวไปโรงเรียน แต่ก็มีเพื่อนๆคอยมาแวะเวียนช่วยเหลือกัน
บ้างก็เกิดเป็นความรัก บ้างก็เป็นเพื่อนที่ยืนยาว ในบรรดาหมู่เพื่อนทั้งหมด ทาเคชิ เป็นคนเดียวที่หายหน้าหายตาไป เพราะเขารู้สึกผิดที่ทำให้เพื่อนคนนึงต้องบาดเจ็บนอน โคม่าไม่รู้สึกตัว ไม่นานก็เกิดเรื่องให้ทั้งหมดต้องมาพบกัน
Stay Gold แปลว่า ทำตัวให้มีค่า แปลตรงตัวก็คงประมาณ ทองอยู่ที่ไหนก็เป็นทอง แต่ชื่อญี่ปุ่นแปลว่า เรื่องราวของวัยรุ่น

เพลงประกอบละคร Tomorrow Never Knows ร้องโดย Mr.Children
https://youtu.be/Nxwt_s1lM04

01 http://www.filecondo.com/dl.php?f=t79e991LtkrT
02 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Udd0741LtksZ
03 http://www.filecondo.com/dl.php?f=D392c11LtktQ
04 http://www.filecondo.com/dl.php?f=S3b2c11LtkuN
05 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ld5a121LtkvJ
06 http://www.filecondo.com/dl.php?f=la37cb1LtkwH
07 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Lfb9a31LtkxF
08 http://www.filecondo.com/dl.php?f=A0d12e1LtkyE
09 http://www.filecondo.com/dl.php?f=ea0cbf1LtkzB
10 http://www.filecondo.com/dl.php?f=C937471LtkAA