หนังสงครามหายาก มีเสียงไทย *] Where Eagles Dare (1968) อินทรีผยอง