เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนแห่งชาติพยายามปกป้องปร ะเทศจากการก่อการร้าย พร้อมทั้งยังต้องดูแลครอบครัวให้ปลอดภัยจากงานลับของ เขา


Video: HVC1 1920x1080 23.976fps [V: hevc main L4.0, yuv420p, 1920x1080 [default]]
Audio: AAC 48000Hz 6ch [A: Hindi [hin] (aac he-aac, 48000 Hz, 5.1) [default]]
Audio: AAC 48000Hz 6ch [A: English [eng] (aac he-aac, 48000 Hz, 5.1)]
Subtitle: UTF-8 [S: English [eng] (subrip)]
Subtitle [S: English [eng] (pgs)]
Subtitle: UTF-8 [S: Thai [tha] (subrip)]
Subtitle [S: Thai [tha] (pgs) [default]]

01 http://www.filecondo.com/dl.php?f=9be0e71LQizT
02 http://www.filecondo.com/dl.php?f=G3d9df1LQiBO
03 http://www.filecondo.com/dl.php?f=I1ab901LQiCE
04 http://www.filecondo.com/dl.php?f=u6ded21LQiDA
05 http://www.filecondo.com/dl.php?f=df8c1c1LQiEz
06 http://www.filecondo.com/dl.php?f=4beea11LQiFx
07 http://www.filecondo.com/dl.php?f=G441c81LQiGu
08 http://www.filecondo.com/dl.php?f=8bcfe01LQiHs
09 http://www.filecondo.com/dl.php?f=P580231LQiIq
10 http://www.filecondo.com/dl.php?f=M69c1a1LQiJo