ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อดัง Imitation บอกเล่าเรื่องราวของเหล่าไอดอลที่พยายามไล่ตามความฝั น ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดในวงการไอดอลเกาหล01 http://www.filecondo.com/dl.php?f=5ebf101M849e
02 http://www.filecondo.com/dl.php?f=dd15271M84ad
03 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z2ac0f1M84bn
04 http://www.filecondo.com/dl.php?f=a763661M84c3
05 http://www.filecondo.com/dl.php?f=jda2f81M84d1
06 http://www.filecondo.com/dl.php?f=o2ec351M84e2
07 http://www.filecondo.com/dl.php?f=5313101M84f0
08 http://www.filecondo.com/dl.php?f=C98e181M84fZ
09 http://www.filecondo.com/dl.php?f=Eefbfe1M84gV
10 http://www.filecondo.com/dl.php?f=01c0af1M84hR
11 http://www.filecondo.com/dl.php?f=6e7bc51M84iV
12 http://www.filecondo.com/dl.php?f=mde9cf1M84jN