The Biography of Sun Tzu ซุนวู ตำนานพิชัยสงคราม เล่าเรื่องสมัยก่อนปีคริสต์ศักราช 515 ช่วงปลายสงคราม ชุนชิว อู๋ก๊ก ฉู่ก๊ก เอี้ยก๊ก ที่แต่ละเมืองต่างใช้กลยุทธต่างๆ เพื่อล้มล้างฝ่ายศัตรู ซุนวู เป็นชาว ฉู่ก๊ก ถูกใส่ร้าย จนต้องพาลูกเมียหนีมาพึ่งอู๋ก๊ก ซึ่งซุนวูได้ช่วยชีวิตอาของเจ้าเมืองอู๋ก๊กไว้ระหว่า งทาง เมื่อเสด็จอาได้กลับเข้าเมืองพร้อมซุนวู ด้วยสายตาอันเฉียบคมของ อู๋จื่อสี้ จึงได้เสนอให้แต่งตั้ง ซุนวู เป็นขุนศึกคุมทหารทั้งหมด และได้ยกสนมนาม อี้หลอ ให้เป็นภรรยาน้อยของซุนวู อี้หลอซึ่งผูกใจเจ็บซุนวู ที่สั่งประหารชีวิตพี่สาวที่กูซูไถ จึงคิดวางแผนที่จะแก้แค้นซุนวูอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ต่อมาซุนวูได้ตอบสนองเจ้าเมืองอู๋ก๊กและได้แสดงฝีมือ ทำสงครามโดยใช้ทหารเพียง 60,000 คน รบชนะ ฉู่ก๊ก ซึ่งมีทหาร 200,000 คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของวิชา พิชัยสงคราม จึงสร้างชื่อลือกระฉ่อนกันไปทั่วหล้า เมื่อไม่มีจุดสิ้นสุดของสงคราม เพราะเจ้าเมืองอู๋ก๊ก อยากจะเป็นเจ้าแผ่นดินเพียงหนึ่งเดียว ซุนวูจึงตัดสินใจหันหลังให้กับการรบ และไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดา และเข้าใจแล้วว่า การที่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อข องผู้อื่นนั้นไร้ซึ่งความสุข สิ่งที่ซุนวูเคยเขียนไว้ในตำราพิชัยสงครามมันกลับเป็ นดาบสองคม ได้อย่างเสียอย่าง เขาจึงตัดสินใจแก้ไขตำราพิชัยสงครามขึ้นมาใหม่อีกครั ้ง แต่ตำราพิชัยสงครามนี้ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของบรรดา เจ้าเมือง ที่หวังนำตำราเล่มนี้มาช่วยในการทำสงคราม

เกร็ดความรู้และความน่าดูของThe Biography of Sun Tzu ซุนวู ตำนานพิชัยสงคราม
- ซุนวู ตำนานพิชัยสงคราม (The Biography of Sun Tzu) นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมื่อกว่า 2 พันปีก่อนในตอนต้นของราชวงศ์โจวตะวันออก ซึ่งตรงกับยุค วสันตสารท (Spring and Autumn period) หรือ ชุนชิว อันเป็นยุคที่ราชวงศ์โจวอ่อนแอลง แต่ละแคว้นต่างเปิดศึกแย่งชิงดินแดน ทั้งยังสู้รบด้วยด้วยกลอุบายที่แยบยลจนเกิดเป็นตำนาน เล่าขานมากมายตราบจนปัจจุบัน ในยุคนี้เองที่เหล่านักปราชญ์แต่ละสาขาได้ถือกำเนิดข ึ้นและแต่งตำราหรือคำสอนต่างๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ขงจื๊อ เล่าจื๊อ (ผู้ก่อตั้งสำนักเต๋า), เม่งจื๊อ ม่อจื๊อ ฯลฯ รวมทั้งปราชญ์แห่งสงครามนามว่า ซุนวู ผู้เขียนตำรายุทธศาสตร์การทหารที่เรียกว่า ตำราพิชัยสงครามของซุนวู 13 บท ซึ่งหลักการหนึ่งที่คนทั่วไปรู้จักคือ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง นั่นเอง
- ซีรีย์กล่าวถึงเรื่องราวของซุนวูทั้งในยามตกต่ำและโร จน์ โดยไม่ได้เน้นนำเสนอชีวประวัติของซุนวูเพียงอย่างเดี ยว หากยังใช้เรื่องราวของเขาเป็นกระจกสะท้อนเหตุการณ์ทา งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุค วสันตสารท หรือ ชุนชิว อีกด้วย
- สามารถเรียนรู้ปรัญชาของซุนวูไปพร้อมๆกับซีรีย์
- คับคั่งไปด้วยนักแสดงมากความสามารถ

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP3 5_End.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Jde2c11MRJZD

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP3 4.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U2725f1MRJYG

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP3 3.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=4754371MRJXP

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP3 2.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=h5e5d91MRJWK

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP3 1.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x174691MRJVV

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP3 0.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Y4a1d01MRJUN

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 9.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=h074601MRJTP

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 8.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=eebf541MRJSS

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 7.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ja2b721MRJRT

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 6.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=J44b741MRJQW

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 5.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Jb115e1MRJPX

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 4.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=oe758f1MRJP0

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 3.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j121641MRJO1

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 2.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K5f18b1MRJN7

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 1.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1e6c391MRJM5

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP2 0.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=qd00e11MRJL7

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 9.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j199401MRJKd

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 8.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ub6c5f1MRJJb

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 7.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=g3fa0c1MRJIl

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 6.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=273a161MRJHf

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 5.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=pa4a171MRJGN

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 4.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=J5576d1MRJFk

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 3.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Uafbbd1MRJEl

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 2.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=23975e1MRJDn

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 1.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Zcfd121MRJCp

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP1 0.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wbee671MRJBs

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP0 9.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w66a091MRJAt

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP0 8.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wcb6f31MRJzw

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP0 7.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O0b56c1MRJyx

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP0 6.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=F2d2b71MRJxz

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP0 5.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a5a9571MRJwB

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP0 4.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=jf57fa1MRJvG

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP0 3.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I4f1691MRJuG

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP0 2.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Cbbb221MRJtI

The_Biography_of_Sun_Tzu_ซุนวูตำนานพิชัยสงคราม_EP0 1.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U9dc671MRJsJ