The World of Love ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์ เป็นเรื่องราวศึกแก้แค้นชิงบัลลังก์ของสองพี่น้องที่ ต้องแลกมาด้วยเลือดและน้ำตา เรื่องราวของ ฟ่งหลิน (เกาหยุนเสียง) องค์ชายใหญ่แห่งราชวงศ์ถังถูกเสด็จพ่อขับไล่ให้ไปประ จำอยู่ชายแดน จนเวลาผ่านไปหลายปีฮ่องเต้มีรับสั่งให้ฟ่งหลินกลับมา ยังวังหลวง ทำให้เขาได้กลับมาพบกับฟ่งซุน (หวงหมิง) รัชทายาทองค์ปัจจุบัน พร้อมกับเพื่อนสมัยเด็กอย่าง ตู้ซือหวี่ (หลี่อี้เฉียน) และ เหยียนเยี่ยเจิง (หลี่เฉิง) ทั้งสี่กลับมาสนิทสนมกันเหมือนในอดีต แต่ฟ่งหลินก็ยังไม่เลิกล้มแผนการณ์แก้แค้นที่ต้องล้า งด้วยเลือด เพื่อชิงบัลลังก์และความรักของตนเองกลับคืนมา


The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP36_E nd.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R159121MRLwG

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP35.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=0911b81MRLvI

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP34.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t8acb81MRLuG

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP33.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x4f2f61MRLtE

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP32.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Y0c3121MRLsH

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP31.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=y40b5c1MRLrI

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP30.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=0a35731MRLqK

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP29.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wcdd791MRLpM

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP28.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=M811aa1MRLpg

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP27.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=v56fc01MRLnO

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP26.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=F197271MRLjp

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP25.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=T269151MRLhk

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP24.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wf02bc1MRLau

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP23.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=E9c4c51MRL8m

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP22.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=o35c1e1MRL7o

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP21.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ya81111MRL6q

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP20.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I68c991MRL5s

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP19.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=96b2021MRL4u

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP18.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wdc6c71MRL3v

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP17.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=J2b8381MRL2x

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP16.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=p865671MRL1A

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP15.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1d3edc1MRL0C

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP14.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=W6651c1MRKZF

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP13.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w642421MRKYN

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP12.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=kf872f1MRKXJ

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP11.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=4a1f401MRKWL

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP10.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U981ce1MRKVO

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP09.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R9f19e1MRKUR

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP08.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a552e41MRKTU

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP07.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Rac3901MRKSW

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP06.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=tdc28b1MRKS0

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP05.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=u81d321MRKRg

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP04.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Uc8fa81MRKQ7

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP03.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ibc2a81MRKPg

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP02.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d9b4911MRKOl

The_World_of_Love_ศึกรักโลหิตอาบบัลลังก์_TH_EP01.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k1e1a31MRKNp