Hi DuLaLa ฉันนี่แหละ ตู้ลาลา เรื่องราวของ ตู้ ลาลา วัย 30 ปี ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นผู้อำนวยการ และความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหวังเหว่ยก็เข้าใจกันดี เธอแต่งงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จู่ๆ บริษัทก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหันของผู้กลับมาอย่าง เคซีย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลด้วย และต้องการแข่งขันกับ ตู้ลาลา ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล เคซี่ย์อายุน้อยกว่าลาร่า แต่ไม่ด้อยความสามารถ ทั้งการสรรหาบุคลากรของบริษัท แผนการประชุมประจำปีและงานอื่นๆ และหลายครั้งที่เตู้ลาลาเกือบพ่ายแพ้ ตู้ลาลารู้สึกกดดันอย่างมาก ตำแหน่งผู้กำกับก็สะดุด แต่สิ่งที่ตู้ลาลาไม่คาดคิดก็คือเคซีย์และตระกูลหวาง รู้จักกันมาเป็นเวลานาน และพวกเขาได้รับความรักเป็นพิเศษจากแม่สามีของเธอ หลู่ อ้ายฮวา เคซี่ย์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมตะวันตก และเธอก็ยอมรับว่าเธอสนิทสนมกับครอบครัวหวางมาก ซึ่งทำให้ลาร่ามีปัญหามากมาย แม้ว่าลาร่าจะเป็นชนชั้นสูงในที่ทำงาน แต่เธอก็ยังเป็นมือใหม่ในครอบครัว ในตอนแรก เธอกำลังเร่งสร้างสมดุลระหว่างสถานที่ทำงานและครอบคร ัว ทำให้เกิดความวุ่นวายและขัดแย้งกับหวังเหว่ยเป็นจำนว นมาก แต่ลาลาก็เติบโตขึ้นทีละน้อย ในที่สุดลาลาก็ได้รับความรักจากแม่สามีด้วยความพยายา มและดูแลครอบครัวอย่างจริงใจ เติบโตขึ้นมาเป็นภรรยาที่ดีและลูกสะใภ้ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการเก็บเกี่ยวทั้งที่ท ำงานและครอบครัว[

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP40_End.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Mc2f931NbiWK

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP39.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=n1773c1NbiUW

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP38.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ra6b791NbiTD

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP37.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j09c7d1NbiSc

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP36.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=i8f4fc1NbiRg

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP35.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k8c6c41NbiQi

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP34.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9e35d51NbiPj

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP33.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=L4591f1NbiOA

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP32.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R14ffd1NbiNq

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP31.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a9e9f61NbiMA

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP30.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=g965771NbiLF

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP29.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=N3c14e1NbiJy

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP28.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U4a6091NbiIy

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP27.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k112761NbiHy

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP26.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k536851NbiGB

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP25.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Gd2f021NbiGj

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP24.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O368b61NbiF0

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP23.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=rd24f01NbiD6

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP22.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=f566961NbiCb

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP21.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Zd45c91NbiAO

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP20.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Xa39551NbiyD

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP19.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Tea7c51Nbixf

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP18.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ece5171Nbiwf

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP17.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ed99b01Nbiv3

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP16.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ia80a81NbirU

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP15.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=5fccfd1Nbimi

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP14.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=X3ea0c1Nbikx

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP13.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S386091NbijF

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP12.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=o644d31Nbiiw

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP11.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d29cb51Nbihi

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP10.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=g0208f1NbieH

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP09.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Fa90c51Nbic1

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP08.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=y445511Nbi9H

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP07.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t9b83c1Nbi57

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP06.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O543461Nbi3S

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP05.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Mc481e1Nbi0B

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP04.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U0963f1NbhWO

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP03.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=3981ad1NbhT1

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP02.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=r8b3491NbhQK

Hi_DuLaLa__ฉันนี่แหละ_ตู้ลาลา_TS_EP01.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Hb54491NbhN8