Old Boy (2021) หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง บอกเล่าเรื่องราวของช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งความหวานจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ปลดปล่อย เราจะเข้าใจความรักเมื่อผ่านประสบการณ์กับมันแล้วเท่ านั้น อู๋เจิงหนุ่มใหญ่ผู้มีอาชีพและหน้าตาที่น่าอิจฉา เขามีความรู้สึกปลอดภัยไร้ขอบเขตในขณะที่ขับเคลื่อนค รื่องบิน เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบ รักอิสระ ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับ วันหนึ่งเซียวหานลูกชายวัย 16 ปี ที่เกิดจากภรรยาเก่าของเขาที่ได้หย่าร้างกันไปแล้ว ก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขา เรื่องนี้ทำให้ชีวิตของอู๋เจิงกลับตาลปัตรจากเดิมไปอ ย่างสิ้นเชิง เธอหลินเสี่ยวโอว หญิงสาวที่มีความเยือกเย็น และค่อนข้างเข้มงวดกับชีวิต เธอพยายามอย่างหนักที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องและชอบธ รรม เธอเป็นครูที่ดี และเป็นที่พึ่งพาของนักเรียนได้ เมื่อเธอรู้ว่านักเรียนคนโปรดของเธอเซียวหาน เจอกับโชคร้ายในครอบครัว และกลายเป็นอย่างกะทันหัน เธอจึงพยายามอย่างหนักที่จะสื่อสารกับอู๋เจิง ผู้ที่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของเซียวหาน แต่เธอตระหนักได้ว่าเขาเป็นโชคร้ายของเธอ เพราะเคยมีตอนที่เธอเดินทางไปต่างประเทศเมื่อไม่นานม านี้ และพบว่าอู๋เจิงผู้นี้ไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง และมักจะต่อต้านเธอเสมอ การพบกันของพวกเขาคือการจัดสรรของเวลาที่ถูกจังหวะ และเป็นความรักอย่างนั้นหรือ ? เมื่อความรักเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เมื่อพระเจ้าได้จัดเตรียมการเผชิญหน้าไว้อย่างดี ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แต่เดิมก็อาจรวมกันเป็นหนึ่งได้อย ่างสมบูรณ์

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP45_End.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=y46be41NbksY

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP44.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=839e631Nbks0

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP43.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Pda1c31Nbkr2

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP42.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9ced1c1Nbkqt

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP41.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Sc17511Nbkp5

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP40.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U25c031Nbkoq

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP39.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I6ad561Nbknf

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP38.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Mfad471Nbkmd

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP37.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=6435eb1Nbkl3

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP36.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a270e61Nbkjm

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP35.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B389fc1Nbkik

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP34.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=N372d11NbkgM

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP33.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=qf49d41Nbkfo

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP32.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Fd0eb41Nbker

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP31.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=2a4ef61NbkdA

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP30.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=zf56201Nbkd1

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP29.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=50c6721NbkbQ

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP28.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=35291b1NbkaK

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP27.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=tcc7f01Nbk9H

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP26.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=M4a3201Nbk9d

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP25.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=44d8581Nbk8a

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP24.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wf4a6c1Nbk6K

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP23.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=lf89a21Nbk5O

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP22.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=vdd8041Nbk3H

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP21.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=aa92a01Nbk16

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP20.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ce64761Nbk0l

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP19.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=21f2c11NbjZn

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP18.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=F3c24b1NbjXY

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP17.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k1ee291NbjWZ

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP16.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Fec6f11NbjW2

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP15.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x39d961NbjVK

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP14.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=5456a31NbjUg

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP13.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j467081NbjTx

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP12.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=He18241NbjSG

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP11.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l163641NbjRS

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP10.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=n426701NbjQt

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP09.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=W5e72e1NbjPB

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP08.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z571361NbjOf

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP07.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=If42fa1NbjNi

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP06.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=r536bb1NbjMt

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP05.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=2145fa1NbjKq

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP04.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=4066241NbjJq

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP03.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wb784c1NbjIt

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP02.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=vbc8121NbjHv

Old_Boy_หนุ่มใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้ง_TS_EP01.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Fecefe1NbjGv