ครอบครัวของ Lin Shao Chun ตั้งอยู่ในราชวงศ์หมิงในช่วงยุค Long Qing ครอบครัวของ Lin Shao Chun ถูกทำลายหลังจากพ่อของเธอถูกกล่าวหาว่าทุจริต จากนั้นเธอก็เข้าร่วมคณะเรียนรู้ทักษะต่างๆ มากมาย ระหว่างการแสดง เธอได้พบกับปรมาจารย์หนุ่มผู้มั่งคั่งชื่อซุนหยูโหลว ซึ่งตกหลุมรักเธอ ด้วยความช่วยเหลือของซุน ยู่โหลว หลินเส้าชุนจึงปลอมตัวเป็นผู้ชายและเข้าร่วมการสอบเข ้าระดับประเทศ ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี Lin Shao Chun กลายเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จและแต่งงานก ับ Sun Yu Lou ช่วยไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและแก้ปัญหา วิกฤติทุกประเภท ได้รับรางวัลชมเชยจากทุกคน อย่างไรก็ตาม เธอยังพบว่าคนที่ทำให้ครอบครัวของเธอต้องตายคือพ่อตา ของเธอ ซุนซุน ในนามของความยุติธรรม ในที่สุด Lin Shao Chun ก็ตัดสินใจที่จะวางความชอบธรรมต่อหน้าครอบครัว


เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.9.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q1320d1Nx6YX

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.8_720p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R8ebb41Nx6XP

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.7.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S371581Nx6Xs

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.6.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l9a3e01Nx6Wt

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.5.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=s91b731Nx6Vp

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.43_END.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wd37991Nx6Us

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.42.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=V6fda61Nx6TA

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.41.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=m5ac2b1Nx6St

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.40_720p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Oc24291Nx6QU

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.4.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d080b71Nx6Qj

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.39.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a0cae41Nx6P5

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.38.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O2b53f1Nx6NB

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.37_720p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Da53461Nx6Mi

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.36.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Lf01b51Nx6LL

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.35.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k613631Nx6Kh

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.34.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=m648421Nx6Jy

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.33.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d5b5d31Nx6IR

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.32.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x7375d1Nx6HS

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.31.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wa46481Nx6GS

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.30.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=65406b1Nx6Fo

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.3.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=5cf04a1Nx6Dy

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.29.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ifb6fb1Nx6Cs

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.28.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=rf93ee1Nx6Bu

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.27.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=eb4f861Nx6Aw

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.26.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=H3c7891Nx6zy

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.25.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K79c4f1Nx6yA

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.24.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k9a21c1Nx6xC

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.23.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=7b9df21Nx6wC

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.22.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1bfc4d1Nx6uZ

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.21.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=99ced31Nx6sK

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.20.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=V604ed1Nx6qz

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.2.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=b228041Nx6oA

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.19.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U61b051Nx6mI

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.18.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I8482b1Nx6ka

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.17.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=574a231Nx6hD

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.16.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=T9d3da1Nx6fl

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.15.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=A13e811Nx6bx

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.14.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wa50a71Nx65h

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.13.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=v557341Nx62f

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.12.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=930fc31Nx5Ze

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.11.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=u0b3021Nx5Wz

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.10.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Y3d75b1Nx5Sf

เพลงรักวสันต์หยก_(Song_of_Youth)_EP.1.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Eea49b1Nx5EE