Lovely Horribly รักหลอนซ่อนปม
Broadcast network: KBS2 2018-Aug-13 to 2018-Oct-02 Mon-Tue 22:00 (2 episodes back-to-back)
Genre: Romance / Comedy / Horror
Episodes: 32
Producer: Moon Bo Mi
ScriptWriter: Park Min Joo
Director: Kang Min Kyung, Ji Byung Hyun
นักแสดง
Park Si Hoo as Yoo Philip
Song Ji Hyo as Ji Eul Soon
Lee Ki Kwang as Sung Joong
Ham Eun Jung as Shin Yoon Ah
Choi Yeo Jin as Ki Eun Young

People around Phillip
Jang Hyuk Jin as Kang Tae Shik
Ahn Doo Ho as Kim Yong Man
Hwang Sun Hee as Kim Ra Yun
Jang Young Nam as Kim Ok Hee
Sung Doo Sub as Suh Min Joon
Jung Soon Won as Choong Yul
Lee Kyu Bok as Ki Soon
Ji Seung Hyun as Sa Dong Chul

People around Eul Soon
Moon Soo Bin as Park Soo Min
Jun Bae Soo as Eul Soon’s dad
Jung Jae Eun as Eul Soon’s mom

Others
Kim Young Woong as Detective Lee
Ryu Tae Ho as Chief Jo
Kim Eung Soo as fortune teller
Kim Ji Eun as Lee Soo Jeong

เรื่องราวของ ยู ฟิลิป(พัคชีฮู) นักเขียนผู้ที่สามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับ ผี วิญญาณ ซึ่งตกอยู่ในความหวาดกลัว เพราะทุกสิ่งที่เขาเขียนจะเกิดขึ้นในชีวิตจริง ฟิลิปส์ กับ จีอึลซุน (ซงจีฮโย) มีสายสัมพันธ์ประหลาดเชื่อมโยงพวกเขาไว้ เมื่อคนหนึ่งมีความสุข อีกคนจะตกอยู่ในความโชคร้าย พวกเขาเริ่มทำงานละครด้วยกัน และเกิดเรื่องราวโชคร้ายขึ้นรอบตัวพวกเขารักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_32จบ_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1e8abe1NTyED

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_31_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wa852e1NTyDL

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_30_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ka79961NTyCO

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_29_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Be32ce1NTyBP

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_28_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9145ea1NTyAJ

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_27_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=705ac31NTyzK

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_26_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=m01b631NTyyM

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_25_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=P8c8f81NTyxN

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_24_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=T217ee1NTywP

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_23_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=64a3931NTyvR

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_22_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Q32c971NTyuT

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_21_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Yc9cbb1NTytW

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_20_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q683471NTysX

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_19_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z296e71NTyrZ

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_18_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Lc70aa1NTyr1

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_17_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=E67b911NTyq3

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_16_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=V0051f1NTyp5

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_15_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=o01bcb1NTyo7

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_14_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B5a3bb1NTyn9

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_13_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=e581c21NTymb

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_12_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=We31a31NTyld

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_11_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=b8881f1NTykg

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_10_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=odb4771NTyio

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_09_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Yfa0031NTygP

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_08_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O1b04a1NTyeU

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_07_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O598961NTy9B

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_06_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=E25c4f1NTy7q

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_05_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q8585f1NTy5h

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_04_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t4a7ea1NTy3F

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_03_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=yc2bc21NTy2v

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_02_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=pbba0f1NTy15

รักหลอนซ่อนปม_ตอนที่_01_1080p.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w6f1c61NTxZK